June 23, 2024 Cổng Thông Tin Địa Ốc Việt Nam

Thị trường nhà ở phát triển rất sôi động

                Trên 75% tổng số hộ gia đình đã được giao hoặc nhận quyền sử dụng đất để tự xây dựng nhà hoặc mua nhà đất ở. Tuyệt đại bộ phận số hộ còn lại đã có nhà ở theo phương thức thuê nhà. Nhìn chung, hơn 99% tổng số hộ gia đình đã có nhà ở. Quyền có nhà ở của người dân về cơ bản đã được thực hiện mặc dù chất lượng cao còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ (khoảng 13% tổng diện tích nhà ở). Nhiều địa phương đã nâng cao diện tích nhà ở bình quân đầu người từ 3- 4 m2 trước đây lên 6- 8 m2 hiện nay. Tại thành phố Hồ Chí Minh tốc độ phát triển nhà đã có chuyển biến tích cực, quỹ nhà tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng, đạt yêu cầu đã đề ra, trong 5 năm 2001- 2006 diện tích nhà tăng bình quân 3,0 triệu m2/năm, năm 5 trước đó 1996- 2000 là 2,5 triệu m2, diện tích ở bình quân từ 10,27 m2/người năm 2001 đã nâng dần lên 12,36m2/người năm 2006, tổng diện tích quỹ nhà ở của thành phố từ 52 triệu m2 (năm 2001) lên 61,3 triệu m2 (năm 2006).

                Một số nhân tố mới trong thị trường nhà ở như Nhà nước thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê nhà, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần được khuyến khích kinh doanh trong lĩnh vực xây nhà để bán hoặc cho thuê. Nhà nước bắt đầu thực hiện thí điểm việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước ở một số địa phương nhằm tạo ra những ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

 

Related Posts

Vệ sinh công nghiệp cho đường phố sau ảnh hưởng của bão

December 18, 2018

December 18, 2018

Cứ mỗi lần bão đổ bộ về thành phố là sau cơn bão những người công nhân vệ sinh công...

Top 5 công ty vệ sinh công nghiệp uy tín chất lượng tại TPHCM

October 25, 2018

October 25, 2018

Hiện nay các dịch vụ vệ sinh công nghiệp đã giúp ích rất nhiều cho chúng ta. TPHCM là nơi...

Một số công cụ quản lý và điều chỉnh đất đô thị ở Bangladesh

August 28, 2018

August 28, 2018

– Quyền hưởng dụng đất đô thị Quyền hưởng dụng đất đô thị là một công cụ quan trọng nhằm...