April 18, 2024 Cổng Thông Tin Địa Ốc Việt Nam

Month: January 2019


Tầm quan trọng của tính bền vững trong thiết kế nội thất văn phòng

January 28, 2019

January 28, 2019

Các dịch vụ thiết kế văn phòng Việt Nam luôn chú trọng mang lại tính bền vững cho không gian...

Tổng kết thị trường văn phòng cho thuê 2018

January 22, 2019

January 22, 2019

Năm 2018 kết thúc, các báo cáo tổng kết năm về thị trường văn phòng cho thuê lại lần lượt...