May 30, 2024 Cổng Thông Tin Địa Ốc Việt Nam

Một số công cụ quản lý và điều chỉnh đất đô thị ở Bangladesh

– Quyền hưởng dụng đất đô thị

Quyền hưởng dụng đất đô thị là một công cụ quan trọng nhằm quản lý đất đô thị và có tác dụng đến kết cấu đô thị.

Quyền hưởng dụng dần dần phải được quy định thành luật nhằm đem lại cho cá nhân quyền hợp pháp để sở hữu và sử dụng đất đô thị. Những loại hình hưởng dụng đất đô thị ở Bangladesh là quyền thái ấp, quyền thuê có hợp đồng, quyền sở hữu cộng đồng, quyền sở hữu tập thể v.v…Thông qua các loại hình này, cá nhân hay tổ chức hưởng các quyền lợi về đất. Tuy nhiên, Nhà nước có quyền tiên mãi đất để sử dụng vào mục đích chung, sau khi có đền bù thoả đáng.

 

– Quy hoạch và quy định sử dụng đất:

Quy định sử dụng đất là nội dung quan trọng của quản lý đô thị, đặc biệt tại những thành phố lớn. Tuy nhiên, Bangladesh hiện vẫn thiếu quy định về sử dụng đất và phát triển đô thị đựoc chi phối một cách tự phát bởi các lý do sau:

  • Hầu hết các thành phố và cơ quan đều không xây dựng quy hoạch tổng thể
  • Có nơi được xây dựng kế hoạch, nhưng kế hoạch không cập nhật kịp thời với các biến động kinh tế xã hội.
  • Nhiều cơ quan có trách nhiệm nhận thấy khó hay vô ích khi thực hiện nhiều quy định không phù hợp, nhưng thiếu một chính sách quản lý chung để điều chỉnh kịp thời.
  • Một số quy định quá cứng nhắc không thể áp dụng được.

 

– Hệ thống thông tin quản lý đất:

Những hoạt động về đất rất đa dạng và nhiều tổ chức, cơ quan tham gia quản lý những hoạt động này nhưng không có cơ quan nào đơn phương chịu trách nhiệm hoàn toàn điều hành các hoạt động về đất.

Những nội dung dưới đây đựoc xem là công cụ sở hữu hiệu để quản lý đất đai.

  • Kiểm soát địa chính (vẽ bản đồ, hồ sơ về chủ sở hữu, lập hồ sơ về các quyền)
  • Đăng ký đất.
  • Ban hành giá đất.
  • Những nguồn thông tin khác.

 

– Những cơ chế điều chỉnh chủ yếu trong quản lý đô thị:

Các công cụ điều chỉnh chủ yếu trong quản lý đất đô thị thường áp dụng tại Bangladesh là: môt số lọai thuế, những quy định trần về tài chính, các quy định về lề đường, các kiểm soát mật độ đường và đất, kiểm soát quy hoạch vùng và tình hình ô nhiễm v.v…

Related Posts

Vệ sinh công nghiệp cho đường phố sau ảnh hưởng của bão

December 18, 2018

December 18, 2018

Cứ mỗi lần bão đổ bộ về thành phố là sau cơn bão những người công nhân vệ sinh công...

Top 5 công ty vệ sinh công nghiệp uy tín chất lượng tại TPHCM

October 25, 2018

October 25, 2018

Hiện nay các dịch vụ vệ sinh công nghiệp đã giúp ích rất nhiều cho chúng ta. TPHCM là nơi...

Thị trường nhà ở phát triển rất sôi động

August 28, 2018

August 28, 2018

                Trên 75% tổng số hộ gia đình đã được giao hoặc nhận quyền sử dụng đất để tự xây dựng...