November 28, 2022 Cổng Thông Tin Địa Ốc Việt Nam

Một số trạch và phong thủy

Bát trạch: Dựa theo phương vị Toạ, Hướng cùng phương vị mở cửa của nhà ở, chia thành bát quái, cả thảy có 8 loại, gồm: Càn trạch, Ly trạch, Đoài trạch, Khảm trạch, Cấn trạch, Tốn trạch, Khôn trạch, Chấn trạch, Cửu tinh sẽ biến động có qui luật theo sự khác nhau của mỗi loại nhà tại phương vị sở tại, từ đó có thể phán đoán lành dữ, chỉ dẫn xây dựng, sửa chữa. Thuộc tính bát quái của nhà ở là cố định, phương vị của Tọa Hướng và cửa cũng theo đó mà xác định, nhưng do có thể đặt cửa ở hai bên trái phải của bốn quẻ Ngẫu: Càn, Khảm, Tốn, Cấn, nên nhà ở thực ra có tới 12 Toạ hướng và cửa khác nhau, đó là: Tọa nam Hướng bắc cửa Khảm, Tọa bắc Hướng nam cửa Ly, Tọa đông hướng tây cửa Đoài, Tọa tây Hướng đông cửa Chấn, Tọa nam Hướng bắc cửa Càn, Tọa đông Hương tây cửa Càn, Tọa bắc Hướng nam cửa Khôn, Tọa đông Hướng tây cửa Khôn, Tọa nam Hướng bắc cửa Cấn, Tọa tây Phương đông cửa Cấn, Tọa bắc Hướng nam cửa Chấn, Tọa tây Hướng đông cửa Chấn.

Đông tứ trạch: Đem bát trạch phân làm 2 nhóm, Chấn trạch, Tốn trạch, Khảm trạch và Ly trạch là Đông tứ trạch. Đối chiếu xem cung mệnh của chủ nhà ký gửi ở đâu (theo phép tính Tam nguyên), nếu nằm ở bốn cung Chấn, Tốn, Khảm, Ly thì nên sống ở ngôi nhà Đông tứ trạch.

Tây tứ trạch: Đem bát trạch phân làm 2 nhóm, Càn trạch, Khôn trạch, Cấn trạch, Đoài trạch là Tây tứ trạch. Đối chiếu xem cung mệnh của chủ nhà ký gửi ở đâu (theo phép tính Tam nguyên), nếu nằm ở bốn cung Càn, Khôn, Cấn, Đoài thì nên sống ở ngôi nhà Tây tứ trạch.

 

 

Related Posts

Cách lựa chọn các địa điểm văn phòng cho thuê có phong thuỷ tốt tại quận 1

August 28, 2018

August 28, 2018

Tìm kiếm các địa điểm cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng có phong thuỷ vượng phát đang là nhu cầu của...

Tìm hiểu về tay nắm cửa và hướng cửa tốt trong phong thủy

August 28, 2018

August 28, 2018

Người xưa có nói: “Thừa khí nhi hành, nạp khí nhi túc”, nghĩa là để miêu tả quan niệm  điều...

Ý nghĩa màu sắc trong phong thủy

August 28, 2018

August 28, 2018

Kết hợp màu sắc trong mang lại những ý nghĩa phong thủy nhất định. Vậy cách nào để tạo ra...

Những yếu tố ảnh hưởng đến vận mệnh

August 28, 2018

August 28, 2018

Phong Thủy là môn khoa học tổng hợp của các môn khoa học thực nghiệm và lý thuyết khác như vật lý...

Thạch thu đường và thần sát xuất du nhật trong phong thủy

August 28, 2018

August 28, 2018

Thạch thu đường: Một trong các phép trấn yểm. Khi cổng nhà mình đối diện với đường hẻm, cầu, thì...

Ý nghĩa của cây kim tiền

August 28, 2018

August 28, 2018

Cây kim tiềm hay còn gọi là cây kim phát tài là một trong những loại cây mang lại may...

Chọn lựa và trấn yểm trong phong thủy

August 28, 2018

August 28, 2018

Mệnh chủ: Chủ nhân của ngôi nhà. Cổ nhân cho rằng nam sinh của mỗi người khác nhau, nên cung...

Nhị thập tứ sơn trong phong thủy

August 28, 2018

August 28, 2018

Phương vị. Còn gọi là Nhị thập tứ lộ, Nhị thập tứ hướng, là một trong những khái niệm quan...

Kiều lương và yếu tố môn trong phong thủy

August 28, 2018

August 28, 2018

Kiều lương: Địa hình bên ngoài nhà ở. Nói chung Thuật Phong thủy nghiêm cấm làm cầu ở 4 phía...