November 28, 2022 Cổng Thông Tin Địa Ốc Việt Nam

Category: Phong Thủy


Khai môn trong phong thủy

August 28, 2018

August 28, 2018

Địa hình bên trong nhà ở. Xác định phương vị, ngày giờ tu sửa hoặc làm và kích thước của...

Phòng trong phong thủy

August 28, 2018

August 28, 2018

Trùng âm phòng: Địa hình bên trong nhà ở. Phàm nhà chỉ có phòng phía nam hoặc phòng phía tây...

Đặc điểm của khoa học với phong thủy

August 28, 2018

August 28, 2018

Đặc điểm thứ nhất của khoa học là công khai. Tất cả những phát hiện, khám phá của khoa học...

Sủ Lý Tử và Lại Văn Tuấn với thuật phong thủy

August 28, 2018

August 28, 2018

Sủ Lý Tử: (300 trước CN). Tên là Tật, em trai của Tân Huệ Vương, từng nhiều lần đem quân...

Phong thủy được tin như một môn khoa học

August 28, 2018

August 28, 2018

Đã có ngày càng nhiều ý kiến cho rằng: Phong thủy là một môn khoa học. Các quốc gia tiên...

Hà Phổ và Thập nhị trượng pháp với thuật phong thủy

August 28, 2018

August 28, 2018

Hà Phổ: Tự là Lệnh Thông, người thời Ngũ Đại, Nam Dường; quê quán, lai lịch không rõ. Có Linh...

Phong thủy và công việc kinh doanh

August 28, 2018

August 28, 2018

Phong Thuỷ nâng cao hiệu quả làm việc nhờ có không gian làm việc tốt chính là nghệ thuật bài...

Một vài vấn đề trong phong thủy

August 28, 2018

August 28, 2018

Tú thần tương ứng: Địa hình bên ngoài nhà ở. Phàm phía đông nhà có dòng chảy là Thanh long,...

Quan hệ giữa Tây Phương và Đông Phương về Tân Tiến và Hậu Tân Tiến

August 28, 2018

August 28, 2018

Tố cáo bệnh chủng tộc trung tâm (ethnocentrique) và sự huyễn hoặc của Tân Tiến, Hậu Tân Tiến có thể...

Chấn trạch và đoài trạch trong phong thủy

August 28, 2018

August 28, 2018

Chấn trạch: Một trong bát trạch. Thuộc đông tứ trạch. Chỉ ngôi nhà tọa tây hướng đông, mở cửa ở...